Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

05441D

Info -

περιβαλλοντική παρακολούθηση

Translations

 • Български: Мониторинг на околната среда
 • Čeština: Monitorování životního prostředí
 • Dansk: miljøovervågning
 • Deutsch: Umweltüberwachung
 • Ελληνικά: περιβαλλοντική παρακολούθηση
 • English: Environmental monitoring
 • Español: vigilancia de las condiciones medioambientales
 • Eesti: Keskkonnaseire
 • Suomi: Ympäristön seuranta
 • Français: surveillance de l'environnement
 • Hrvatski: Praćenje stanja okoliša
 • Magyar: Környezetfigyelés/ellenőrzés
 • Íslenska: Umhverfiseftirlit
 • Italiano: monitoraggio ambientale
 • Lietuvių: Aplinkos monitoringas
 • Latviešu: vides monitorings
 • Malti: Monitoraġġ ambjentali
 • Nederlands: milieubewaking, omgevingsmonitoring, milieutoezicht
 • Norsk: Miljøovervåking
 • Polski: Monitoring środowiska
 • Português: Monitorização ambiental
 • Română: Monitorizarea mediului înconjurător
 • Slovenčina: monitoring životného prostredia
 • Slovenščina: Spremljanje okolja
 • Svenska: miljöövervakning