Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

05401D

Info -

περιβαλλοντική έκθεση

Translations

 • Български: Въздействие на околната среда
 • Čeština: Ekologické expozice
 • Dansk: miljøeksponering
 • Deutsch: Umweltexposition
 • Ελληνικά: περιβαλλοντική έκθεση
 • English: Environmental exposure
 • Español: exposición a condiciones medioambientales
 • Eesti: Keskkonna kaitseta jätmine
 • Suomi: Ympäristöaltistus
 • Français: exposition environnementale
 • Hrvatski: Izloženost okoliša
 • Magyar: Környezeti expozíció
 • Íslenska: Umhverfisváhrif
 • Italiano: esposizione ambientale
 • Lietuvių: Poveikis aplinkai
 • Latviešu: Pakļaušana vides ietekmei
 • Malti: Esponiment ambjentali
 • Nederlands: blootstelling in het milieu, blootstelling aan milieufactoren
 • Norsk: Miljøpåvirkning
 • Polski: Narażenia środowiska
 • Português: Exposição ambiental
 • Română: Expunerea în mediul înconjurător (ambientală)
 • Slovenčina: vystavenie životného prostredia negatívnym vplyvom
 • Slovenščina: Izpostavljenost okolja
 • Svenska: miljöexponering