Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

00681E

Info -

μείωση του προσωπικού

Translations

 • Български: Намаляване на персонала
 • Čeština: Snižování počtu personálu
 • Dansk: personalereduktion
 • Deutsch: Personalabbau
 • Ελληνικά: μείωση του προσωπικού
 • English: Personnel downsizing
 • Español: reducción de plantilla
 • Eesti: Personali vähendamine
 • Suomi: Henkilöstön vähentäminen
 • Français: réduction de personnel
 • Hrvatski: Smanjivanje broja osoblja
 • Magyar: Személyzet létszámcsökkentés
 • Íslenska: Fækkun starfsmanna
 • Italiano: ridimensionamento del personale
 • Lietuvių: Personalo mažinimas
 • Latviešu: Darbinieku skaita samazināšana
 • Malti: Tnaqqis fil-persunal
 • Nederlands: personeelsinkrimping
 • Norsk: Personalpermittering
 • Polski: Zmniejszanie zatrudnienia
 • Português: Redução de efectivos
 • Română: Reducere de personal
 • Slovenčina: znižovanie počtu zamestnancov
 • Slovenščina: Zmanjševanje števila zaposlenih
 • Svenska: nedskärning av personal