Ενθάρρυνση ασφαλέστερων, υγιέστερων και πιο επιτυχημένων μικρών επιχειρήσεων

Keywords:

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) επικεντρώνεται στην ασφάλεια και την υγεία στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Ευρώπης.

Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν ακόμα για να αναγνωριστούν οι ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) και για να προσδιοριστούν πρακτικές λύσεις.

Μεταφόρτωση in: en