Τρίτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER 3)

Keywords:

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει την πρώτη ανάλυση των κύριων πορισμάτων και συμπερασμάτων από την τρίτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER 3), η οποία διενεργήθηκε από τον EU-OSHA το 2019. Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 45.000 επιχειρήσεις από 33 χώρες, οι οποίες ερωτήθηκαν για τις τρέχουσες μεθόδους διαχείρισης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), συμπεριλαμβανομένων των ευνοϊκών και ανασταλτικών παραγόντων στην αποτελεσματική διαχείριση και τη συμμετοχή των εργαζομένων.

Η έρευνα εστιάζει κυρίως στη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, όπως το εργασιακό άγχος και η παρενόχληση, περιλαμβάνει δε ερωτήματα σχετικά με την ψηφιακοποίηση. Μέσω μιας ολιστικής θεώρησης των επί του παρόντος εφαρμοζόμενων πρακτικών ΕΑΥ στην Ευρώπη, τα αποτελέσματα της έρευνας θα συμβάλλουν στην κατάρτιση νέων πολιτικών ΕΑΥ και στη διασφάλιση της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των κινδύνων στα εργασιακά περιβάλλοντα της Ευρώπης.

Μεταφόρτωση in: en