Οι αλυσίδες εφοδιασμού και οι τρέχουσες και μελλοντικές επιπτώσεις τους στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας
15/05/2020 Κατηγορία: Έγγραφα συζήτησης 9 σελίδες

Οι αλυσίδες εφοδιασμού και οι τρέχουσες και μελλοντικές επιπτώσεις τους στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας

Keywords:Αναδυόμενοι κίνδυνοι

Η αλυσίδα εφοδιασμού και οι νέες μορφές της θέτουν σημαντικές προκλήσεις για τη διακυβέρνηση και τη ρύθμιση στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) των εργαζομένων, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία αυτών των επιχειρηματικών δομών και των σχέσεων που τις ορίζουν καταδεικνύουν επίσης πιθανές ευκαιρίες για βελτίωση της διακυβέρνησης και της υποστήριξης της ΕΑΥ στα αναδυόμενα σενάρια που χαρακτηρίζουν όλο και περισσότερο το μέλλον του εργασιακού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με πρόσφατα ερευνητικά πορίσματα, το παρόν άρθρο εξετάζει τις προκλήσεις και τις δυνατότητες που θέτει ο ρόλος της αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα της ΕΑΥ, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον.

Download in:EN

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα