Περίληψη - Εργασία με χρόνιες ΜΣΠ — συμβουλές καλής πρακτικής

Keywords:

Η παρούσα έκθεση εξετάζει ενδελεχώς τις χρόνιες μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) σε σχέση με την εργασία και προβάλλει σαφή επιχειρήματα για τα οφέλη που προκύπτουν όταν οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις μπορούν να εξακολουθούν να εργάζονται.

Στην έκθεση τονίζεται η σημασία του σχεδιασμού χώρων εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και καθορίζονται αρχές για τη διαχείριση των χρόνιων ΜΣΠ, ενώ η πρόληψη, η έγκαιρη παρέμβαση και ο αποτελεσματικός, συμμετοχικός σχεδιασμός αποκατάστασης και επιστροφής στην εργασία θεωρούνται καίριας σημασίας.

Με παραδείγματα καλής πρακτικής περιγράφεται ένα ευρύ φάσμα προσαρμογών στον χώρο εργασίας για άτομα με ΜΣΠ, από την προσφορά ελαστικού ωραρίου έως την παροχή των κατάλληλων εργαλείων και του εργονομικού εξοπλισμού. Αυτές οι ολοκληρωμένες πρακτικές συμβουλές συμπληρώνονται από ευρύτερες συστάσεις προς τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής.

 

Μεταφόρτωση in: bg | en | et | fr | hr | hu | is | it | mt | pl |