Περίληψη - Συμμετοχή των εργαζομένων στην πρόληψη των μυοσκελετικών κινδύνων στην εργασία

Keywords:

Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία επηρεάζουν αρνητικά την υγεία εκατομμυρίων Ευρωπαίων εργαζομένων και την παραγωγικότητα και τα κόστη των επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους. Οι εργαζόμενοι είναι ο καίριος παράγοντας για την αντιμετώπιση αυτών των πολύ σημαντικών ζητημάτων.

Η παρούσα έκθεση προτείνει μεθόδους για την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην πρόληψη των ΜΣΠ. Περιλαμβάνει πρακτικά παραδείγματα και περιπτωσιολογικές μελέτες από χώρους εργασίας όπου οι εργαζόμενοι συμμετείχαν στην επιτυχή αντιμετώπιση των ΜΣΠ. Παρουσιάζει επίσης τους παράγοντες και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική συμμετοχή των εργαζομένων.

Η έκθεση παρέχει σε οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των μικρών επιχειρήσεων, και σε φορείς χάραξης πολιτικής συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων και εφαρμογής συμμετοχικών παρεμβάσεων για τις ΜΣΠ.

Μεταφόρτωση in: en | es | fr | hr | is | it | lt | mt | nl | pt | sk | sl |