Σύνοψη - Δεύτερη πανευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER-2)
18/03/2015 Κατηγορία: Εκθέσεις 18 σελίδες

Σύνοψη - Δεύτερη πανευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER-2)

Keywords:ESENER

Η δεύτερη πανευρωπαϊκή έρευνα του EU-OSHA για τις επιχειρήσεις (ESENER-2), συγκέντρωσε απαντήσεις από περίπου 50 000 επιχειρήσεις σχετικά με τη διαχείριση της ΕΑΥ και τους κινδύνους στον χώρο εργασίας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, τη συμμετοχή των εργαζομένων καθώς και τους ευνοϊκούς και ανασταλτικούς παράγοντες για την ανάληψη δράσης. Στόχος της είναι η παροχή συγκρίσιμων δεδομένων σε εθνικό επίπεδο που θα συμβάλλουν στη χάραξη πολιτικής και θα συνδράμουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κινδύνων στους χώρους εργασίας . Η παρούσα σύνοψη της έκθεσης παρέχει επισκόπηση των κύριων αποτελεσμάτων της ESENER-2 και αναλύει την έκθεση «Πρώτα πορίσματα» που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2015.

Μεταφορτώσεις
download

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα