Περίληψη - Εκτίμηση κινδύνου με το εργαλείο OiRA σε χώρους εργασίας στη Γαλλία: μια ποιοτική μελέτη

Keywords:

Η εκτίμηση κινδύνου αποτελεί τη βάση για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία και το κλειδί για την ενδεδειγμένη εκτίμηση κινδύνου είναι η επιλογή μιας τυποποιημένης και εύχρηστης προσέγγισης. Δεν έχετε παρά να ρωτήσετε τους Γάλλους!

Στη Γαλλία εδρεύει το ένα τρίτο όλων των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν αυτήν τη στιγμή το Επιγραμμικό Διαδραστικό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου (OiRA) του EU-OSHA. Πριν δοκιμάσουν την πλατφόρμα, είτε δεν χρησιμοποιούσαν κανένα σύστημα συστηματικής εκτίμησης κινδύνου είτε βασίζονταν σε έντυπα εργαλεία.

Με βάση τη μελέτη που διενεργήθηκε σε 40 εταιρείες στη Γαλλία, η έκθεση παρουσιάζει ένα σύνολο συστάσεων για τον βέλτιστο τρόπο προσέγγισης και στήριξης των εταιρειών με στόχο την καλύτερη χρήση του OiRA.   

Μεταφόρτωση in: de | en | fr | lt | sk |