Περίληψη - Η ψυχική υγεία στην εργασία μετά την πανδημία COVID

Keywords:

Η πανδημία COVID-19 επηρέασε έντονα τον κόσμο της εργασίας. Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα πορίσματα μιας ανάλυσης των ευρωπαϊκών ερευνών για την ψυχική υγεία στην εργασία που καλύπτουν τις περιόδους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία.

Σημαντικά συμπεράσματα αφορούν τον διαφορετικό αντίκτυπο σε συγκεκριμένους τομείς, το είδος της εργασίας, τις επιμέρους ομάδες εργαζομένων και το φύλο, την ψηφιοποίηση και τη σημασία της προληπτικής εφαρμογής μέτρων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας από τους οργανισμούς. Επίσης, η αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία πρέπει να περιλαμβάνεται στα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων τόσο σήμερα όσο και ενόψει μελλοντικών κρίσιμων γεγονότων.

Μεταφόρτωση in: en