Στρατηγικές για την ασφάλεια και την υγεία σε έναν αυτοματοποιημένο κόσμο

Keywords:

Με τις συνεχείς εξελίξεις στον τομέα της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, η αυτοματοποίηση στην εργασία έχει ενσωματώσει περισσότερα καθήκοντα, σε φυσικό και γνωστικό επίπεδο. Καθώς οι νέες αυτοματοποιήσεις ενσωματώνονται από οργανισμούς στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να γίνουν κατανοητές οι ευκαιρίες, αλλά και οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις αυτών των τεχνολογιών σε σχέση με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία. Ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός και η σαφής επικοινωνία είναι στοιχεία καίριας σημασίας για τη διασφάλιση και την προώθηση της ευημερίας των εργαζομένων, αξιοποιώντας παράλληλα στο έπακρο τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Μεταφόρτωση in: cs | de | el | en | es | et | fi | fr | it | lt | mt | pt | sk |