Αποτελέσματα ερευνών ενδιαφερομένων για το 2020

Keywords:

Ο EU-OSHA πραγματοποιεί τακτικά έρευνα ενδιαφερομένων προκειμένου να λάβει ανατροφοδότηση σχετικά με το έργο του. Ενημερωθείτε για τα βασικά αποτελέσματα και πορίσματα.

Μπορείτε επίσης να τηλεφορτώσετε την παρουσίαση από το Slideshare

Μεταφόρτωση in: en