Ευφυή ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: ένταξη και πολυμορφία στον χώρο εργασίας

Keywords:

Νέες τεχνολογίες, όπως οι φορετές συσκευές και οι εξειδικευμένες εφαρμογές έξυπνων τηλεφώνων, υιοθετούνται ολοένα και περισσότερο στον χώρο εργασίας. Παράλληλα με τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, οι ψηφιακές λύσεις παρακολούθησης της ΕΑΥ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συμβάλλουν στην ένταξη και την πολυμορφία στον χώρο εργασίας, ενισχύοντας την ενσωμάτωση διαφόρων ομάδων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, των διακινούμενων εργαζομένων με χαμηλές γλωσσικές δεξιότητες, των εγκύων γυναικών, των εργαζομένων με νευροποικιλότητα και των νεαρών εργαζομένων.

Το δελτίο πολιτικής περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους τα εν λόγω συστήματα μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής συμμετοχή τους. Η κατάρτιση, η σαφής και ανοικτή επικοινωνία, καθώς και η άμεση συμμετοχή των εργαζομένων είναι καίριας σημασίας για την επιτυχή εφαρμογή των ψηφιακών εργαλείων παρακολούθησης της ΕΑΥ στον χώρο εργασίας.

Μεταφόρτωση in: cs | el | en | fr | hu | nl | pt | sl |