Ευφυή ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: η εφαρμογή τους στον χώρο εργασίας

Keywords:

Τα νέα ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης της ΕΑΥ δεν μπορούν απλώς να αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες διαδικασίες ΕΑΥ· η επιτυχής εισαγωγή ψηφιακών συστημάτων παρακολούθησης της ΕΑΥ εξαρτάται από την ορθή εφαρμογή τους, στην οποία περιλαμβάνεται η παροχή υποστηρικτικών πόρων στον χώρο εργασίας (κώδικες πρακτικής, έγγραφα καθοδήγησης/εγχειρίδια χρήσης, υλικό κατάρτισης, υλικό προώθησης και περιπτωσιολογικές μελέτες).

Το δελτίο πολιτικής παρέχει συστάσεις σχετικά με το πλαίσιο προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να εφαρμόσουν και να ενσωματώσουν αποτελεσματικά τα ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης της ΕΑΥ στον χώρο εργασίας.

Μεταφόρτωση in: bg | cs | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | mt | sl |