Πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων σε ένα ποικιλόμορφο εργατικό δυναμικό: παράγοντες κινδύνου για τις γυναίκες, τους μετανάστες και τους εργαζομένους ΛΟΑΔΜ

Keywords:
Η παρούσα έκθεση εξετάζει τη συχνότητα εμφάνισης των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) και τους συναφείς σωματικούς, ψυχοκοινωνικούς, ατομικούς και οργανωτικούς παράγοντες κινδύνου σε τρεις συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων: τις γυναίκες, τους μετανάστες και τους εργαζομένους ΛΟΑΔΜ Εξετάζει τους λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις εν λόγω ομάδες εκτίθενται συχνότερα σε παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τις ΜΣΠ και αναφέρουν μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ΜΣΠ, από ό,τι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.
Η έρευνα, η οποία περιλαμβάνει συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες, ομάδες συζήτησης με εργαζομένους και λεπτομερή ανάλυση περιπτωσιολογικών μελετών, στηρίζει, συμπληρώνει και εμπλουτίζει την τρέχουσα βάση τεκμηρίωσης.
Τέλος, στο πλαίσιο της έκθεσης προτείνονται συστάσεις πολιτικής με στόχο τη διαχείριση των κινδύνων για την υγεία και την πρόληψη των ΜΣΠ σε καθεμία από τις τρεις ομάδες εργαζομένων.
Μεταφόρτωσηin: en