Υπηρεσίες πρόληψης / εμπειρογνώμονες για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην Ευρώπη

Keywords:

Αυτό το έγγραφο προβληματισμού συνεισφέρει στην τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζουν οι υπηρεσίες πρόληψης στη στήριξη της ουσιαστικής συμμόρφωσης με τα πρότυπα για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ).

Παρέχει μια επισκόπηση του ρόλου των επαγγελματικών πρακτικών ΕΑΥ στους χώρους εργασίας της ΕΕ τον 21ο αιώνα. Αυτό γίνεται σε σχέση με την ευρύτερη συζήτηση για τον ρόλο της επαγγελματικής αρωγής στην επίτευξη ουσιαστικής συμμόρφωσης, συμβάλλοντας έτσι στον εντοπισμό των ορίων της τρέχουσας γνώσης και των βασικών ερωτημάτων για τη μελλοντική πολιτική και έρευνα. 

Μεταφόρτωση in: en