Κάτω Χώρες: Μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε επιβλαβή σκόνη στον τομέα των αροτραίων καλλιεργειών.

Keywords:
Βραβεία Καλής Πρακτικής για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2018-2019
Βραβευθείς οργανισμός 

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της γεωργίας είναι πιθανό να εκτεθούν σε επιβλαβή σκόνη κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου από το έδαφος, με αποτέλεσμα η υγεία τους να τίθεται σε κίνδυνο.

Η μικρή ολλανδική γεωργική επιχείρηση Mansholt BV, με τη συνεργασία του εθνικού φορέα στον τομέα της επαγγελματικής υγείας Stigas, αντιμετώπισε την έκθεση σε σκόνη κατά τη διαλογή πατάτας, εφαρμόζοντας μια σειρά συλλογικών τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ελαχιστοποίηση της σκόνης. Οι μεταβολές στον εξοπλισμό και στις διαδικασίες επήλθαν σταδιακά, ώστε το κόστος να κατανεμηθεί ομοιογενώς σε βάθος χρόνου, αγοράστηκε ηλεκτρική σκούπα και ηλεκτρικό περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα με τα οποία εξαλείφθηκε η έκθεση σε καυσαέρια κινητήρων ντίζελ στις εγκαταστάσεις, ενώ οι εργαζόμενοι συμμετείχαν ενεργά στον προσδιορισμό και στην υλοποίηση των λύσεων.

Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε από τη Mansholt BV αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μια μικρή επιχείρηση, με περιορισμένους πόρους, μπορεί να επιφέρει πραγματικές βελτιώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Μεταφόρτωση in: en | is | nl |