Η μυοσκελετική υγεία των κομμωτών

Keywords:

Το παρόν άρθρο ανήκει σε μια σειρά εγγράφων συζήτησης που εξετάζουν τομείς με υψηλό επιπολασμό μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ). Συνοψίζει τα πορίσματα μιας έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου ergoHair και αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στο εργασιακό περιβάλλον του τομέα της κομμωτικής.

Στο άρθρο εξετάζονται τα συλλεχθέντα στοιχεία και διατυπώνεται το συμπέρασμα ότι αρκετά καθήκοντα και πτυχές της εργασίας των κομμωτών ενέχουν σημαντικούς κινδύνους ανάπτυξης ΜΣΠ. Ορισμένοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν πρόωρα το επάγγελμά τους λόγω των αρνητικών συνεπειών που έχει για την υγεία τους. Οι συντάκτες προτείνουν μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να μειώσουν τους κινδύνους ΜΣΠ, καθώς και τομείς μελλοντικής εργασίας.

Μεταφόρτωση in: en