Μυοσκελετικές παθήσεις που σχετίζονται με την τηλεργασία – Συμβουλές για τους εργοδότες

Keywords:

Η σημασία της τηλεργασίας έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Παρότι η τηλεργασία κατ’ οίκον παρουσιάζει πολλά δυνητικά πλεονεκτήματα, αν δεν υπάρξει ορθή διαχείριση, μπορεί να έχει επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων και να επιδεινώσει τις μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ).

Η σχετική παρουσίαση PPT εστιάζει στην τηλεργασία κατ’ οίκον και στους λόγους για τους οποίους πρέπει να αποτελεί μέρος της εκτίμησης κινδύνων κάθε εργοδότη. Διευκρινίζεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο οι εργοδότες θα πρέπει να θεσπίσουν πολιτική τηλεργασίας, η οποία θα περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων, τον εργονομικό εξοπλισμό, τις ώρες εργασίας και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Μεταφόρτωση in: de | el | en | et | fi | hr | is | lt | ro | sk |