Επιτελικός ρόλος της διοίκησης στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία – Πρακτικός οδηγός

Keywords:

Οι ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας συμβάλλουν στην πρόοδο και την ευημερία των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Επιπροσθέτως, ωφελούν την ευρύτερη κοινωνία. Ο παρών οδηγός παρέχει στους επικεφαλής των επιχειρήσεων πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία μέσω του αποτελεσματικού επιτελικού ρόλου της διοίκησης, της συμμετοχής των εργαζομένων και της συνεχούς αξιολόγησης και επανεξέτασης, καθιστώντας έτσι τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ασφαλείς και υγιείς για όλους. Ένα εργαλείο διαγνωστικού ελέγχου παρέχει μια εικόνα του επιπέδου πρόληψης στην εκάστοτε επιχείρηση και προτείνει ιδέες για βελτιώσεις.

Μεταφόρτωση in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |