Σχέση μεταξύ έκθεσης σε ψυχοκοινωνικούς παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την εργασία και καρδιαγγειακής νόσου

Keywords:

Το παρόν έγγραφο προβληματισμού διερευνά τη σχέση που συνδέει τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες κινδύνου με τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικών επεισοδίων. Εξετάζει τις άμεσες συνέπειες που οι μηχανισμοί άγχους μπορούν να επιφέρουν στο καρδιαγγειακό σύστημα, καθώς και πώς οι επιπτώσεις που το άγχος στην εργασία μπορεί να προκαλέσει στον ανθυγιεινό τρόπο ζωής μπορούν με τη σειρά τους να επηρεάσουν την καρδιαγγειακή υγεία. Επιπλέον, συνεκτιμά τη συμβολή ενός ευνοϊκού ψυχοκοινωνικού εργασιακού περιβάλλοντος ως παράγοντα προστασίας κατά της καρδιαγγειακής νόσου.

Προτείνεται μια πολύπλευρη, ολιστική προσέγγιση πρόληψης.

Μεταφόρτωση in: en