Πώς η ψηφιακή τεχνολογία επαναπροσδιορίζει την τέχνη της διαχείρισης

Keywords:

Η παρούσα μελέτη αποτελεί προϊόν της συνεργασίας μεταξύ του EU-OSHA, του Κοινού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound). Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιοποίηση στον χώρο εργασίας μπορεί να συμβάλει στην καθιέρωση μιας διαχείρισης που θα βασίζεται στα δεδομένα, καθώς και πώς αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την οργάνωση της εργασίας και πτυχές της ποιότητας των θέσεων εργασίας, όπως η επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.

Η έκθεση περιλαμβάνει πορίσματα της ευρωπαϊκής έρευνας για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER) και προτείνει ορισμένα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν στους χώρους εργασίας προκειμένου να περιοριστεί ο δυνητικά αρνητικός αντίκτυπος της διαχείρισης βάσει δεδομένων στην ευημερία των εργαζομένων.

Μεταφόρτωση in: en