«Υγιείς εργαζόμενοι, ευημερούσες εταιρείες — ένας πρακτικός οδηγός για την ευεξία στην εργασία»
07/12/2018 Κατηγορία: Ευρωπαϊκοί οδηγοί 102 σελίδες

«Υγιείς εργαζόμενοι, ευημερούσες εταιρείες — ένας πρακτικός οδηγός για την ευεξία στην εργασία»

Keywords:Campaign 2020-2022, Μυοσκελετικές παθήσει, Άγχος και ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι

Ο παρών οδηγός παρουσιάζει μια πρακτική προσέγγιση για την πρόληψη και τη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και των μυοσκελετικών διαταραχών που συνδέονται με την εργασία. Οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι αναφέρουν τους δύο αυτούς κινδύνους ως τα κύρια αίτια των ασθενειών που συνδέονται με την εργασία. Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και οι μυοσκελετικές διαταραχές έχουν ως συνέπεια να χάνονται ημέρες εργασίας και συνεπάγονται όχι μόνο πόνο για τους πάσχοντες αλλά και σημαντικό οικονομικό κόστος.

Ο οδηγός, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προτείνει μια απλή διαδικασία πέντε βημάτων για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, με σκοπό την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Αν και απευθύνεται κυρίως στους ιδιοκτήτες και στα στελέχη των εταιρειών, ο οδηγός ενδιαφέρει επίσης τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους, καθώς και τους επαγγελματίες του τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία.

Ο οδηγός παρέχει απλές εξηγήσεις και περιέχει μια επιλογή ασκήσεων, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να πραγματοποιηθούν ουσιαστικές και βιώσιμες βελτιώσεις προς όφελος των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Μεταφόρτωση in:EN

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα