Το μέλλον της εργασίας σε ένα εικονικό περιβάλλον και η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία

Keywords:

Η ολοένα μεγαλύτερη στροφή προς το εικονικό εργασιακό περιβάλλον επιταχύνθηκε λόγω της πανδημίας της νόσου Covid-19 και προβλέπεται να συνεχιστεί και μετά την πανδημία. Σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές εξελίξεις που στηρίζουν την ψηφιοποίηση της εργασίας και των χώρων εργασίας, η κατάσταση υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι συναφείς τάσεις και προκλήσεις.

Το παρόν έγγραφο προβληματισμού εξετάζει το μέλλον της εργασίας σε ένα εικονικό περιβάλλον. Εξετάζει τη σημασία των συγκυριακών ζητημάτων, τις προβλεπόμενες επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, τις επιπτώσεις καθώς και τις ευκαιρίες που προσφέρουν για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ).

Το έγγραφο αναλύει βασικές παραμέτρους για την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων της ΕΑΥ και για την ανάπτυξη πολιτικής. Παρουσιάζονται επίσης οι επιπτώσεις για την έρευνα και την πρακτική.

Μεταφόρτωση in: cs | el | en | fr | hr | is | it | lt | pl | pt | ro |