Το μέλλον της εργασίας: ρομποτική
20/11/2015 Κατηγορία: Έγγραφα συζήτησης 4 σελίδες

Το μέλλον της εργασίας: ρομποτική

Keywords:Emerging risks, ICT/digitalisation

Η χρήση μηχανών στον χώρο εργασίας δεν είναι κάτι καινούριο. Ενώ όμως τα ρομπότ επινοήθηκαν αρχικά για να εκτελούν απλές εργασίες, τα σύγχρονα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν επίσης να «σκέφτονται». Στο άρθρο περιγράφεται το πώς χρησιμοποιούνται σήμερα τα ρομπότ και οι έξυπνες μηχανές, γίνονται προβλέψεις σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη της χρήσης εφαρμογών ρομποτικής και εξετάζονται οι επιπτώσεις του επιστημονικού αυτού κλάδου στην ασφάλεια και την υγεία. Η ιστορία έχει δείξει ότι όλες οι νέες τεχνολογίες συνεπάγονται νέα οφέλη, κόστος, δυνατότητες και κινδύνους. Στη διαχείριση αυτών των αλλαγών μπορεί να συμβάλει η ευρωπαϊκή συνεργασία.

Μεταφορτώσεις
download

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα