Ενημερωτικό δελτίο 90 - Εργασίες Συντήρησης και ΕΑΥ — Η στατιστική εικόνα

Keywords:

Οι επαγγελματικές ασθένειες και τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την εργασία (όπως είναι η αμιάντωση, ο καρκίνος, τα προβλήματα ακοής και οι μυοσκελετικές παθήσεις) κυριαρχούν μεταξύ των εργαζομένων που εκτελούν εργασίες συντήρησης. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι σε εργασίες συντήρησης κινδυνεύουν από πάσης φύσεως ατυχήματα. Επιπροσθέτως, τα στοιχεία της EUROSTAT από πέντε χώρες της ΕΕ δείχνουν ότι ποσοστό τουλάχιστον 10–15 % του συνόλου των ατυχημάτων και 10–15 % του συνόλου των θανατηφόρων ατυχημάτων σχετίζονταν με εργασίες συντήρησης (το 2006). Είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται οι ενδεδειγμένες διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου για τις εργασίες συντήρησης, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των κατάλληλων προληπτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων που εκτελούν εργασίες συντήρησης.

Μεταφόρτωση in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |