Ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER 2019) - ενημερωτικό σημείωμα

Keywords:

Η παρούσα ενημέρωση παρέχει γενικές πληροφορίες και επισκόπηση των αποτελεσμάτων της έρευνας ESENER 2019. Η εν λόγω έρευνα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διαχειρίζονται στην πράξη τα θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, και επιδιώκει να ρίξει φως στους ευνοϊκούς και ανασταλτικούς παράγοντες που αφορούν την αντιμετώπιση των κινδύνων στον χώρο εργασίας.

Η έρευνα ESENER έχει σχεδιαστεί για να παράγει αποτελέσματα συγκρίσιμα μεταξύ των χωρών σε βάθος χρόνου. Η τρίτη έκδοση της έρευνας το 2019 περιλαμβάνει συνεντεύξεις με εκπροσώπους 45.420 επιχειρήσεων σε 33 ευρωπαϊκές χώρες.

Τα αποτελέσματα καλύπτουν διάφορα θέματα, όπως π.χ. ποιος φέρει την ευθύνη για τη διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία και κατά πόσον οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στη διαχείριση αυτή, ποιος είναι ο τρόπος αντιμετώπισης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και πώς οι αλλαγές, όπως η ψηφιοποίηση, επηρεάζουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

Μεταφόρτωση in: en