Ευρωπαϊκός οδηγός για την πρόληψη των κινδύνων σε μικρά αλιευτικά σκάφη

Keywords:

Ο οδηγός σχεδιάστηκε για την πρόληψη των κινδύνων σε μικρά αλιευτικά σκάφη και για την προστασία των εργαζομένων σε αυτά, έτσι ώστε τα σκάφη και τα πληρώματά τους να επιστρέφουν σώα και αβλαβή στην ξηρά. Δεδομένου ότι τα μικρά αλιευτικά σκάφη απαρτίζουν περίπου το 80% του συνολικού αλιευτικού στόλου της ΕΕ και ότι τα θανατηφόρα ατυχήματα, οι τραυματισμοί και η απώλεια σκαφών ανέρχονται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ο παρών οδηγός θα συμβάλει καθοριστικά στην πρόληψη των κινδύνων και στην προστασία της ευρύτερης αλιευτικής κοινότητας. Οι επιμέρους ενότητες του οδηγού εστιάζουν σε βασικούς τομείς, όπως το σκάφος, το πλήρωμα, τις αλιευτικές εργασίες, πραγματικά περιστατικά, την αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες όπως μέσα επίπλευσης, ευστάθεια, παροχή πρώτων βοηθειών, εξοπλισμός εργασίας και ασκήσεις ετοιμότητας. Περιέχουν εικόνες, φωτογραφίες, γραφήματα και γλωσσάρι προκειμένου να υπογραμμιστούν τα σημαντικότερα σημεία του οδηγού, αναδεικνύοντάς τον σε εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη έγγραφο αναφοράς.

Μεταφόρτωση in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα