Αναδυόμενοι κίνδυνοι — Πρόβλεψη αλλαγών: έργα ανάλυσης προοπτικών

Keywords:

Τα έργα ανάλυσης προοπτικών του EU-OSHA προβλέπουν αλλαγές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες προκλήσεις στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), με σκοπό την πρόληψη των μελλοντικών κινδύνων και τη διασφάλιση ασφαλών και υγιών χώρων εργασίας.

Τα έργα εντοπίζουν αναδυόμενους κινδύνους, καθώς και την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και δράση. Ο EU-OSHA υλοποιεί έργα ανάλυσης προοπτικών σχετικά με τις ΤΠΕ/την ψηφιοποίηση, την κυκλική οικονομία, τις πράσινες θέσεις εργασίας και τα νανοϋλικά και την κλιματική αλλαγή.

Μεταφόρτωση in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |