Ψηφιοποίηση της εργασίας: Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου και μυοσκελετικές παθήσεις που συνδέονται με την εργασία

Keywords:

Η ψηφιοποίηση της οικονομίας έχει μεταβάλει τη φύση της εργασίας μέσω της τηλεργασίας, της εργασίας σε πλατφόρμες και της κινητής εργασίας που βασίζεται στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Όταν ξέσπασε η πανδημία COVID-19, όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι άρχισαν να εργάζονται από το σπίτι, καθώς τέθηκαν σε εφαρμογή μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Το παρόν άρθρο εξετάζει τον αντίκτυπο που έχει η ψηφιοποίηση στο εργατικό δυναμικό της Ευρώπης και τις επιπτώσεις σε ψυχοκοινωνικούς παράγοντες κινδύνου (π.χ. εργασιακή καταπόνηση, φόρτος εργασίας, ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής) και σε σωματικούς παράγοντες κινδύνου (π.χ. επαναλαμβανόμενα καθήκοντα, στάση του σώματος) για μυοσκελετικές παθήσεις που σχετίζονται με την εργασία. Εξετάζει επίσης την πρόληψη τέτοιων παθήσεων και την προώθηση της υγείας και της ευεξίας στην εργασία.

Μεταφόρτωση in: bg | el | en | es | et | fi | fr | lt | mt | nl | pl | sk | sv |