Εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες: συνέπειες για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

Keywords:

Περιηγηθείτε σε αυτές τις διαφάνειες για να κατανοήσετε τις έννοιες που σχετίζονται με την εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Ανακαλύψτε στοιχεία και αριθμούς, συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών στοιχείων, της ποικιλομορφίας του εργατικού δυναμικού, των τομέων στους οποίους επικρατεί η εν λόγω μορφή απασχόλησης και των τύπων εργασίας σε πλατφόρμες. Μάθετε περισσότερα για τις ευκαιρίες που προσφέρει αυτή η μορφή ψηφιακά υποστηριζόμενης εργασίας, καθώς και για τους κινδύνους και τις προκλήσεις για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. 

Στην παρουσίαση τονίζονται επίσης πολιτικές και πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση ασφαλούς και υγιούς εργασίας σε πλατφόρμες, παρέχοντας βασικά συμπεράσματα τα οποία συνοψίζουν τις μελλοντικές συνέπειες της εργασίας σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Μεταφόρτωση in: bg | en | fr | hr | hu | pt | ro |