Η ανάπτυξη μιας δυναμικής εκτίμησης κινδύνων και οι επιπτώσεις της στην ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

Keywords:

Η εκτίμηση κινδύνων είναι υψίστης σημασίας για την ευημερία στον χώρο εργασίας. Ως θεμελιώδες στοιχείο της ευρωπαϊκής προσέγγισης για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ), η εκτίμηση κινδύνων αποτελεί απαίτηση για όλα τα εργασιακά περιβάλλοντα στα κράτη μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλες διαφορές όσον αφορά την πραγματοποίηση εκτιμήσεων κινδύνου στα κράτη μέλη, με τις ΜΜΕ να αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία από την άποψη αυτή.

Το παρόν έγγραφο προβληματισμού εξετάζει την πρόοδο που σημειώνουν οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία στην εκτίμηση κινδύνων. Ειδικότερα, εξετάζει διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τις εξελίξεις στη δυναμική εκτίμηση κινδύνων.

Το έγγραφο εξετάζει το θέμα από την οπτική της επιχειρηματικής προσέγγισης και των κλάδων ασφάλειας των διαδικασιών. Παρουσιάζει τις επιπτώσεις και σημαντικά διδάγματα που αντλήθηκαν και από τις δύο οπτικές γωνίες κατά την εφαρμογή της δυναμικής εκτίμησης κινδύνων στη διαχείριση της ΕΑΥ.

Μεταφόρτωσηin: en