Εκστρατεία για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά την έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες στους χώρους εργασίας - Εκστρατεία «Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο»

Keywords:

Η παρούσα περιπτωσιολογική μελέτη αφορά την εκστρατεία με τίτλο «Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο» που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (ΙΕΑΥ) για την αντιμετώπιση του καρκίνου που οφείλεται στην εργασία. Με τη στήριξη περισσότερων από 220 οργανώσεων και τη συνεργασία με πολυάριθμους εταίρους ανά τον κόσμο, η εκστρατεία είχε απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς περισσότερες από 100 επιχειρήσεις υψηλού κύρους υπέγραψαν τη δέσμευσή τους για τη διαχείριση της έκθεσης στους χώρους εργασίας. Στους παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία της εκστρατείας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο προσεκτικός σχεδιασμός και η εκτενής διαβούλευση, καθώς και η ενσωμάτωση της ληφθείσας ανατροφοδότησης από κλάδους-στόχους στο υλικό της εκστρατείας. Η επιτυχία της εκστρατείας αποδίδεται εν μέρει στη συνεχή αξιολόγηση. Η εκστρατεία καλύπτει σημαντικούς παράγοντες κινδύνου, όπως τις εκπομπές πετρελαιοκινητήρων, τον αμίαντο, την ηλιακή ακτινοβολία και το κρυσταλλικό πυρίτιο.

Μεταφόρτωση in: en