Χαρτογράφηση του σώματος και των πηγών/παραγόντων κινδύνου για την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ)

Keywords:

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο παρέχει μια σύντομη παρουσίαση των τεχνικών χαρτογράφησης σώματος και πηγών/παραγόντων κινδύνου και υπογραμμίζει την αξία τους για την αναγνώριση και την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία. Παραθέτει πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης και στο υλικό που χρειάζεστε για να πραγματοποιήσετε μια χαρτογράφηση των πηγών/παραγόντων κινδύνου ή μια χαρτογράφηση σώματος στον χώρο εργασίας σας και συνοδεύεται από αναλυτική καθοδήγηση.

Η συμμετοχή των εργαζομένων αποτελεί το κλειδί για την πραγματοποίηση μιας επιτυχημένης εκτίμησης των κινδύνων και μιας αποτελεσματικής διαχείρισης των κίνδυνων. Οι τεχνικές χαρτογράφησης είναι διαδραστικές και βασίζονται στην ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων, ενθαρρύνοντάς τους να σκεφτούν με ποιους τρόπους η εργασία τους θα μπορούσε να επηρεάσει την υγεία τους, να εντοπίσουν πιθανούς κινδύνους και να βρουν πρακτικές λύσεις. Τα αποτελέσματα αποτελούν πολύτιμα στοιχεία στο πλαίσιο των διαδικασιών εκτίμησης και παρακολούθησης των κινδύνων.

Μεταφόρτωση in: bg | cs | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | no | pl | pt | sk | sl |