Το αυστριακό μοντέλο «Σχολείο σε κίνηση»: ποιότητα στη σχολική εκπαίδευση σημαίνει να προσφέρουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να πραγματώσουν τη φυσική τους ανάγκη για άσκηση

Keywords:

Για τη διασφάλιση της βέλτιστης ανάπτυξης των νέων και των εφήβων προϋπόθεση αποτελεί η επαρκής άσκηση. Σύμφωνα με έρευνα, η ανεπαρκής άσκηση μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση προβλημάτων συμπεριφοράς και μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ).

Το έγγραφο συζήτησης εξετάζει το αυστριακό μοντέλο «Σχολείο σε κίνηση», το οποίο επικεντρώνεται στη σημασία παροχής στους μαθητές στο σχολείο, δυνατοτήτων άσκησης που θα τους βοηθήσουν να διατηρήσουν και να βελτιώσουν την ευεξία τους. Το μοντέλο αναπτύχθηκε για να στηρίξει την προαγωγή της καλής μυοσκελετικής υγείας των παιδιών και των νέων (μέσω της σωματικής άσκησης) και να συμβάλει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της άσκησης. Η καθιστική συμπεριφορά που εδραιώνεται κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία συχνά διατηρείται στην ενήλικη ζωή. Ο παρατεταμένη καθιστική εργασία οδηγεί συχνά σε μυοσκελετικά προβλήματα και κυρίως σε πόνους στη ράχη, τον αυχένα και τους ώμους. Μπορούν να γίνουν πολλές προσαρμογές στην εργασία για την πρόληψη των ΜΣΠ, αλλά ο αποτελεσματικότερος τρόπος είναι η έγκαιρη υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής που προάγει την σωματική άσκηση κατά την παιδική ηλικία.

Μεταφόρτωση in: en