Ετήσια έκθεση 2017

Keywords:

Επιτεύγματα και μελλοντικοί στόχοι

H ετήσια έκθεση του EU-OSHA για το 2017 παρουσιάζει τα επιτεύγματα των πρωτοποριακών έργων του και εξετάζει μελλοντικούς στόχους. Μεταξύ των σημαντικών δραστηριοτήτων για το 2017 περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση της δεύτερης έκδοσης της ευρωπαϊκής έρευνας για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους και η τελική σύνοδος στο Μπιλμπάο που σήμανε τη λήξη της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2016-17, ενώ ξεκίνησαν και οι προετοιμασίες για την εκστρατεία 2018 -2019: Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας-Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών.

Ο EU-OSHA συνέχισε να έχει ισχυρή παρουσία σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, μέσω της οργάνωσης και της συμμετοχής σε εκδηλώσεις καθόλη τη διάρκεια του έτους. Ο Οργανισμός συνεργάστηκε με διάφορα όργανα της ΕΕ σε σειρά έργων, συνέχισε να συμβάλλει στον χάρτη πορείας για τους καρκινογόνους παράγοντες και έλαβε το βραβείο χρηστής διοίκησης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.

Μεταφόρτωση in: en

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα