Ανάλυση περιπτωσιολογικών μελετών για την εργασία με χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές
27/07/2020 Κατηγορία: Εκθέσεις 74 σελίδες

Ανάλυση περιπτωσιολογικών μελετών για την εργασία με χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές

Keywords:Campaign 2020-2022, Μυοσκελετικές παθήσει

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει οκτώ περιπτωσιολογικές μελέτες ανθρώπων με χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές (ΜΣΔ), οι οποίοι κατάφεραν να επιστρέψουν στην εργασία τους έπειτα από αναρρωτική άδεια ή να συνεχίσουν να εργάζονται με ΜΣΔ. Οι μελέτες αποσκοπούν στην εξέταση των εμπειριών αυτών των εργαζομένων —οι οποίοι επελέγησαν μεταξύ διαφόρων οργανισμών, τομέων και ευρωπαϊκών χωρών— για τον προσδιορισμό των ορθών πρακτικών.

Η έγκαιρη παρέμβαση, η υποστήριξη των διευθυντικών στελεχών και των συναδέλφων καθώς και η ανοικτή επικοινωνία αποτελούν ορισμένους από τους παράγοντες επιτυχίας που επισημαίνονται στις περιπτώσεις αυτές. Η υιοθέτηση απλών μέτρων συχνά επιτρέπει στους ανθρώπους να εξακολουθήσουν να εργάζονται. Η ανάλυση επίσης εξετάζει τη δυνατότητα μεταφοράς των παρεμβάσεων σε άλλους οργανισμούς και τα οφέλη της διατήρησης των έμπειρων εργαζομένων.

Download in:EN

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα