Τρισδιάστατη εκτύπωση: η νέα βιομηχανική επανάσταση
06/07/2017 Κατηγορία: Έγγραφα συζήτησης 13 σελίδες

Τρισδιάστατη εκτύπωση: η νέα βιομηχανική επανάσταση

Keywords:Επικίνδυνες ουσίες, Emerging risks, ICT/digitalisation

Δεδομένου ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι σχετικά νέα τεχνική, δεν γνωρίζουμε πολλά για τις πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

Αυτή η έκθεση εμπειρογνωμόνων είναι μια σύντομη εισαγωγή στην τρισδιάσταση εκτύπωση και εξετάζει τους κινδύνους που αυτή ενέχει.

Ο αναγνώστης θα κατανοήσει καλύτερα τα ζητήματα που ανακύπτουν καθώς και τις απαραίτητες αλλαγές που θα διασφαλίσουν ότι ο νέος αυτός κλάδος είναι ασφαλής και υγιής.

Μεταφορτώσεις
download

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα