Εκστρατεία 2016 -2017: Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες

2016–17 Campaign: Healthy Workplaces for All Ages

Οι ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας σε όλη τη διάρκεια της εργασιακής ζωής συνεπάγονται οφέλη για τους εργαζομένους, για τις επιχειρήσεις και για την κοινωνία γενικότερα. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι εργασίας» για την περίοδο 2016-2017.

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι εργασίας» για την περίοδο 2016–2017 επιδιώκει τέσσερις κύριους στόχους:

 1. την προώθηση της βιώσιμης εργασίας και της υγιούς γήρανσης από την αρχή της εργασιακής ζωής
 2. την πρόληψη των προβλημάτων υγείας σε όλη τη διάρκεια της εργασιακής ζωής
 3. την παροχή δυνατοτήτων σε εργοδότες και εργαζομένους να διαχειρίζονται την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία υπό το πρίσμα ενός γηράσκοντος εργατικού δυναμικού
 4. και την ενδυνάμωση της ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών.

Σκεπτικό

Για ποιον λόγο η εκστρατεία αυτή είναι τόσο σημαντική;

Το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης γερνάει. Οι ηλικίες συνταξιοδότησης αυξάνουν και η διάρκεια του εργασιακού βίου παρατείνεται.

Η εργασία είναι καλή για τη σωματική και την ψυχική υγεία και η καλή διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας αυξάνει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα. Οι δημογραφικές αλλαγές μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα αλλά η διασφάλιση της βιωσιμότητας της εργασιακής ζωής βοηθά στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας

 • Έναρξη της εκστρατείας, Απρίλιος 2016
 • Ευρωπαϊκές Εβδομάδες για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Οκτώβριος 2016 και 2017
 • Παρουσίαση των βραβείων καλής πρακτικής για τους «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας», Απρίλιος 2017
 • Διάσκεψη για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, Νοέμβριος 2017

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας έχουν προγραμματιστεί πολλές άλλες μικρότερες εκδηλώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τα εργαστήρια, τα σεμινάρια και τις ευκαιρίες δικτύωσης.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει; Με ποιον τρόπο μπορείτε να συμμετάσχετε;

Η εκστρατεία απευθύνεται σε ιδιώτες και σε οργανισμούς όλων των μεγεθών και των κλάδων, καθώς και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

 • διευθυντικά στελέχη, επόπτες και εργαζόμενοι·
 • συνδικάτα και εκπρόσωποι για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία·
 • επαγγελματίες ΕΑΥ και ανθρώπινων πόρων·
 • επαγγελματικές ενώσεις·
 • φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης·

Σας καλούμε

 • να διαδώσετε το υλικό της εκστρατείας
 • να οργανώσετε δραστηριότητες και εκδηλώσεις
 • να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία διαχείρισης της ηλικίας
 • να συμμετέχετε στα βραβεία καλής πρακτικής για τους «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας»·
 • να συμμετέχετε στις Eυρωπαϊκές Eβδομάδες για την Aσφάλεια και την Yγεία στην Eργασία 2016 και 2017·
 • να γίνετε επίσημος ή εθνικός εταίρος της εκστρατείας
 • να παρακολουθήσετε την εκστρατεία στο Facebook, το Twitter, το LinkedIn και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρακτική βοήθεια

Με την επίσημη έναρξη της εκστρατείας τον Απρίλιο 2016, θα είναι διαθέσιμες πολλές πηγές ενημέρωσης στον ειδικό δικτυακό τόπο στη διεύθυνση www.healthy-workplaces.eu, όπως π.χ.

 • εκθέσεις και περιπτωσιολογικές μελέτες για τη διαχείριση της ΕΑΥ υπό το πρίσμα ενός γηράσκοντος εργατικού δυναμικού
 • ένας πρακτικός ηλεκτρονικός οδηγός για τη διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας υπό το πρίσμα ενός γηράσκοντος εργατικού δυναμικού
 • παρουσιάσεις PowerPoint, φυλλάδια, αφίσες και άλλο υλικό προβολής της εκστρατείας
 • πληροφορίες για τα βραβεία καλής πρακτικής για τους «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας»·
 • Γραφικά πληροφοριών και
 • βίντεο κινουμένων σχεδίων