You are here

Δήλωση απορρήτου (έντυπο για τις Ειδοποιήσεις)

Αρμόδιο τμήμα του Οργανισμού για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Andrew Smith, Επικεφαλής Τμήματος Επικοινωνίας και Προώθησης

 

Σκοπός της επεξεργασίας

Τα δεδομένα που ζητούνται με το παρόν έντυπο συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή των ειδοποιήσεων με τη συχνότητα που επιλέγετε. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλετε αποθηκεύεται στους διακομιστές μας οι οποίοι βρίσκονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Είδος των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 

Νομική βάση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1994 σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και επακόλουθες τροποποιήσεις

 

Νομιμότητα της επεξεργασίας

Η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 5 στοιχείο α) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, για την προστασία των προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και οργανισμούς και για την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων (στο εξής ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001).

 

Αποδέκτες των δεδομένων

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χορηγείται ανάλογα με τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των αποδεκτών (αρχή της «ανάγκης να γνωρίζουν»):

  • Δεόντως διορισμένο προσωπικό του EU-OSHA
  • Εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας και συντήρησης του διακομιστή του EU-OSHA
  • Η νομική υπηρεσία, το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, ανάλογα με την περίπτωση.

Όλοι οι προαναφερθέντες αποδέκτες δεσμεύονται από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, για την προστασία των προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και οργανισμούς και για την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων. Ο EU-OSHA δεν κοινοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, ούτε δημοσιοποιεί δεδομένα αυτού του είδους για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.

 

Δικαιώματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έχουν το δικαίωμα να αποκτούν πρόσβαση, να διορθώνουν και να κλειδώνουν τα δεδομένα που τα αφορούν (στην περίπτωση ανακριβών δεδομένων), να ζητούν τη διαγραφή τους και να αντιτάσσονται στην επεξεργασία τους στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 13,14,15, 16 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Μπορείτε να καταργήσετε τη συνδρομή σας στις ειδοποιήσεις του EU-OSHA ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας το έντυπο που διατίθεται στο τέλος αυτής της σελίδας https://osha.europa.eu/en/news/oshmail/ ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που εμφανίζεται στο τέλος του ενημερωτικού δελτίου EU-OSHA που λαμβάνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση που έχετε απορίες ή ενστάσεις σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση information@osha.europa.eu, φροντίζοντας να συμπεριλάβετε στο θέμα του μηνύματός σας τις λέξεις «προστασία δεδομένων».

 

Πληροφορίες σχετικά με την περίοδο διατήρησης των δεδομένων

Τα δεδομένα διατηρούνται από τον Οργανισμό για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο για την κατάρτιση ανώνυμων στατιστικών.

 

Αιτήματα για πληροφορίες

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των προσωπικών τους δεδομένων, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του EU-OSHA, στη διεύθυνση: dpo@osha.europa.eu.

 

Προσφυγή στον ΕΕΠΔ

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων: http://www.edps.europa.eu, σε περίπτωση που θεωρούν ότι οι εργασίες επεξεργασίας δεν συμμορφώνονται προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.