25 χρόνια συνεργασίας για την ασφάλεια και την υγεία στην Ευρώπη

Image

Σε όλη τη διάρκεια του 2019, ο EU-OSHA θα γιορτάσει τα 25 χρόνια συνεργασίας για να γίνουν οι χώροι εργασίας στην Ευρώπη πιο ασφαλείς, πιο υγιεινοί και πιο παραγωγικοί. Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την 25η επέτειο της ίδρυσης του EU-OSHA.

Ο EU-OSHA γίνεται μέρος του ευρωπαϊκού εγχειρήματος

Η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) βρίσκεται στον πυρήνα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος ήδη από τα πρώτα του βήματα, με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα. Το σημαντικότερο ορόσημο για την ΕΑΥ στην αναπτυσσόμενη ΕΕ ήταν η δημοσίευση της οδηγίας-πλαισίου (89/391/ΕΟΚ) το 1989. Με την εν λόγω οδηγία αφενός καθορίστηκαν κοινές αρχές και αφετέρου η αξιολόγηση των κινδύνων τέθηκε στο επίκεντρο της νομοθεσίας για την ΕΑΥ. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, κάθε χρόνο στην Ευρώπη σημειώνονταν περισσότερα από 4 εκατομμύρια ατυχήματα στους χώρους εργασίας – από αυτά, τα 8 000 ήταν θανάσιμα. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα συγκλονιστικά στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακήρυξε το 1992 ευρωπαϊκό έτος ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας. Έτσι δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την ίδρυση του EU-OSHA το 1994, και η συνέχεια είναι γνωστή.

Τι μπορεί να επιφυλάσσει το μέλλον;

Τα τελευταία 25 χρόνια ήταν μια περίοδος σημαντικών αλλαγών στον κόσμο της εργασίας καθώς και πρωτόγνωρων αλλαγών στην ΕΕ. Το μέλλον είναι αβέβαιο αλλά αναμένεται να επιφέρει νέες προκλήσεις ως συνέπεια των τεχνολογικών εξελίξεων, των πολιτικών και κοινωνικών πιέσεων, καθώς και των μεταβολών στην οικονομία, στη δημογραφία και στην ίδια την ΕΕ. Οι στενοί δεσμοί του EU-OSHA με όλους τους εταίρους του –την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους εθνικούς εστιακούς πόλους, τους κοινωνικούς εταίρους, τους εταίρους των εκστρατειών και τα ενδιαφερόμενα μέρη του– θα τον βοηθήσουν πολύ στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Ό,τι και αν επιφυλάσσει το μέλλον, ο EU-OSHA και οι εταίροι του θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να γίνει η Ευρώπη ένας πιο ασφαλής, πιο υγιεινός και πιο παραγωγικός χώρος εργασίας.