Švédsko: Ochrana pracovníků před potenciálně nebezpečnými uhlíkovými nanotrubicemi ve výrobním odvětví

Keywords:
Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště za období 2018–2019
Oceněná organizace 

Na pracovištích se stávají běžnější nanomateriály, protože společnosti stále více využívají mnoha jejich výhod. Není jasné, jak expozice těmto látkám ovlivňuje zdraví pracovníků.

Švédská výrobní společnost Atlas Copco Industrial Technique přijala preventivní přístup k řízení expozice pracovníků uhlíkovým nanotrubicím vytvářeným pracovními procesy ve své zkušební laboratoři, kde instalovala digestoře a odsávací zařízení, aby zajistila, že pracovníci nevdechují potenciálně nebezpečný prach.

Do vývoje a zavádění těchto preventivních opatření byly zapojeny zúčastněné strany na všech úrovních – manažeři, zástupci pro bezpečnost a zkušební technici – a společnost aktivně zvyšuje informovanost o tomto osvědčeném postupu mezi svými zákazníky a dalšími společnostmi.

Stáhnout in: en | is | sv |