Nahrazení nebezpečné pryskyřice 3D tiskem při výrobě forem

Keywords:

Výrobce parfémů a toaletních potřeb v Chorvatsku se rozhodl nahradit vysoce nebezpečné látky, epoxidové pryskyřice, méně nebezpečnou alternativou. Přestože výrobní proces již splňoval příslušné předpisy, dospěla společnost k závěru, že stojí za to změnit jej na 3D tisk, pokud to ochrání zdraví jejích zaměstnanců. Díky tomuto nahrazení došlo například k podstatnému snížení rizika vzniku alergické kontaktní dermatitidy a astmatu z povolání a výrazně se zvýšila produktivita pracovníků.

Stáhnout in: en