Informační list: Legislativní rámec upravující nebezpečné látky na pracovištích
22/02/2018 Typ: Informační listy 4 strany

Informační list: Legislativní rámec upravující nebezpečné látky na pracovištích

Keywords:Kampaň 2018-2019, Nebezpečné látky

Tento informační list poskytuje přehled legislativního rámce upravujícího nebezpečné látky na pracovištích v Evropské unii, přičemž zdůrazňuje tři evropské směrnice: rámcovou směrnici o BOZP, směrnici o chemických činitelích a směrnici o karcinogenech a mutagenech.

Nastiňuje sedm kroků zaměřených na prevenci rizik a přináší soubor bezplatných interaktivních elektronických nástrojů k usnadnění hodnocení rizik, například nástroje OiRA.

Předkládá rovněž zásadu STOP, hierarchii preventivních opatření, jež je třeba přijmout v návaznosti na identifikaci nebezpečí.

Stáhnout in:BG | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Další publikace k tomuto tématu