You are here

Napo - säkerhet med ett leende

Napo — safety with a smile

Napo är huvudpersonen i en rad animerade filmer, som ger en lättsam introduktion till arbetsmiljöfrågor och riskförebyggande insatser och samtidigt väcker diskussion.

Napo är en typisk arbetstagare inom vilken bransch eller sektor som helst. Ofta ställs han inför vanliga faror och riskfyllda situationer på arbetsplatsen. Men han går aktivt in för att identifiera risker och komma med praktiska lösningar.

Napo har nu blivit huvudambassadör för EU-Oshas kampanjer för ett hälsosamt arbetsliv och många av hans filmer är kopplade till eller stöder dessa kampanjer. Vid viktiga kampanjevenemang deltar han också i egen hög person.

Napo-filmerna

Napo och hans kollegor är med i en rad olika filmer som är språkfria, vilket gör att alla kan förstå och identifiera sig med honom, oavsett bakgrund, kultur och ålder. Filmerna behandlar en rad olika arbetsmiljöaspekter, exempelvis:

Nya filmer kommer regelbundet efterhand som teman identifieras. Filmerna produceras av Napo-konsortiet, som består av en mindre grupp europeiska arbetsmiljöorganisationer samt EU-Osha.

Napo för lärare

Napo hjälper också till med att introducera arbetsmiljöfrågor för låg- och mellanstadiebarn. Med stöd från Napo-konsortiet har EU-Osha tagit fram ett webbaserat undervisningsmaterial om arbetsmiljö för lärare. Det finns studiepaket som innehåller följande:

  • Huvudbudskap och inlärningsmål.
  • Aktivitetsidéer och internetresurser.
  • Exempel på lektionsplaner (45 minuter).

Efter ett framgångsrikt pilotprojekt utvecklas nu dessa lektioner och utvidgas till att omfatta hela Europa.

iNapo

En iNapo-app har tagits fram av INAIL som ingår i Napo-konsortiet, och finns nu för nedladdning så att Napo-filmerna är lättillgängliga för den som är på språng.

Napo-konsortiet

Napo-filmerna ägs av Via Storia, ett produktionsbolag med säte i Strasbourg i Frankrike, och Napo-konsortiet som finansierar och producerar filmerna för en mindre grupp europeiska arbetsmiljöorganisationer: AUVA (Österrike), DGUV (Tyskland), HSE (Storbritannien), INAIL (Italien), INRS (Frankrike), SUVA (Schweiz) och Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha). Dessutom har EU-Osha ett avtal med DGUV (på konsortiets vägnar) om att få reproducera och tillhandahålla kopior av Napo-filmerna till nationella kontaktpunkter i samtliga EU-medlemsstater, kandidat- och Eftaländer.