Varning: kemikalier! Innebörden hos piktogrammen för kemisk fara

Keywords:

Symbolerna för märkning av kemiska produkter har ändrats. Lär dig mer om dem för att undvika skador och olyckor på arbetsplatsen. Kemiska produkter används varje dag på arbetsplatser – inte bara i fabriker utan även på byggen och på kontor, i rengöringsprodukter, färger och liknande. Europeiska unionens förordning från 2009 om klassificering, märkning och förpackning (CLP) av kemiska ämnen och blandningar introducerade nya varningspiktogram. De diamantformade piktogrammen visar vilken typ av risk eller fara som är förenade med att använda farliga substanser eller blandningar. På etiketterna kompletteras piktogrammen med nyckelord, meddelanden om fara, försiktighetsåtgärder, samt information om produkten och tillverkaren. Med Napo lär du dig att hålla arbetsplatsen säker!

Ladda ner in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |

Fler publikationer om detta ämne