Stretchning på arbetet och andra anpassningar möjliggör en återgång till arbetet efter ryggbesvär – offentlig förvaltning

Keywords:

Denna fallstudie visar hur en projektledare kunde återgå till arbetet efter ett års frånvaro som berodde på piriformissyndrom, ett smärtsamt tillstånd som uppstår vid bland annat längre stillasittande. Hon stod i kontakt med och fick stöd av sin chef och sina kollegor under hela sin frånvaro, vilket fick henne att känna sig betydelsefull, och det var hon själv som fattade de viktigaste besluten i planen för återgång till arbetet.

Efter återgången har organisationen vidtagit ett antal åtgärder. Hon kunde bland annat börja arbeta senare, hon fick ett röstigenkänningsprogram och utrustningen anpassades, vilket hjälpte henne att utföra sina arbetsuppgifter utan att få ont.

Dessutom tänker hon själv mycket kring förebyggande, hon får råd från yrkeskunnig personal och hon har köpt en sittkäpp och en smart klocka med en timer som påminner henne om att ställa sig upp.

Ladda ner in: en