Storbritannien: Ett kostnadsfritt webbaserat verktyg för att välja ut de bästa åtgärderna i syfte att skydda arbetstagare mot farlig svetsrök

Keywords:
Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder 2018–2019
Organisation som tilldelats hedersomnämnande 

Svetsning är en av de allra vanligaste arbetsuppgifterna inom tillverkningssektorn, vilket innebär att hundratusentals arbetstagare riskerar att drabbas av lungproblem till följd av den skadliga rök som bildas.

För att öka medvetenheten om dessa frågor och hjälpa arbetstagare och deras chefer att identifiera och vidta lämpliga kontrollåtgärder har den brittiska arbetsmiljömyndigheten, i samarbete med flera andra inflytelserika organisationer, tagit fram ett webbaserat verktyg för att kontrollera svetsrök sedan man genomfört en undersökning bland potentiella användare.

Detta verktyg är gratis, enkelt att använda och fritt tillgängligt och ger på några minuter skräddarsydd vägledning om hur man på bästa sätt kontrollerar riskerna i samband med ett visst svetsningsarbete. Verktyget ingår i informationspaketet ”Breathe Freely in Manufacturing” och kan användas av arbetsgivare och arbetstagare.

Ladda ner in: en | is | ro |