Distansarbete under covid-19-pandemin: risker och förebyggandestrategier

Keywords:

I denna kortfattade rapport beskrivs de viktigaste drivkrafterna för distansarbete och de arbetsmiljörisker, fördelar och utmaningar som denna typ av arbete innebär för arbetstagare och organisationer under pandemin. Rapporten belyser vikten av att göra riskbedömningar av arbetsstationer för att skydda distansarbetarnas fysiska hälsa och den tar även upp de psykosociala riskerna med distansarbetet. Dessutom diskuteras de europeiska bestämmelserna om distansarbete, som bland annat rör rätten att inte vara uppkopplad.

I rapporten ges exempel på god arbetsmiljöpraxis som införts av företag i Europa för att stödja distansarbetare under pandemin.

Ladda ner in: bg | el | en | et | fr | hu | nl | tr |

Fler publikationer om detta ämne